- HACKED BY ZÜMRÜDÜ ANKA TEAM

- HACKED BY ZÜMRÜDÜ ANKA TEAM

- HACKED BY ZÜMRÜDÜ ANKA TEAM
     - กิจกรรม-สานจานรองแก้วจากไม้ไผ่
     - กิจกรรม-ทำข้าวแคบ
     - กิจกรรม-ทำไข่เค็มจากดินจอมปลวก
     - กิจกรรม-พิธีฮ้องขวัญแบบล้านนา
     - กิจกรรม-เพ้นท์สีมนุษย์โบราณ
     - กิจกรรม-แต่งหน้าข้าวแต๋น
     - กิจกรรม-ทำขนมจีน
     - กิจกรรม-ทำแหนมหมูห่อใบตอง
     - กิจกรรม-พวงกุญแจเครื่องดนตรีพื้นเมือง
     - กิจกรรม-เรียนรู้ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรดูแล
     - กิจกรรม-การย้อมผ้าสีธรรมชาติ
     - กิจกรรม-พิธีฮ้องขวัญแบบล้านนา ณ ปางม้า
     - กิจกรรม-ทำโคมสาย พร้อมรับเป็นของที่ระลึก
     - กิจกรรม-แต่งหน้าข้าวแต๋นน้ำแตงโมด้วยงา ถั่ว หมูหยอง ทำไปด้วย ทานไปด้วย
     - กิจกรรม-ประดิษฐ์ของเล่นโบราณจากไม้ไผ่  นำไปฝากลูกหลาน
     - กิจกรรม-การฮีตฝ้าย ใช้ทำสายสินญ์ในพิธีฮ้องขวัญ
     - กิจกรรม-เก็บเห็ดนางฟ้ามาทำน้ำพริก
     - กิจกรรม-พิธีฮ้องขวัญแบบล้านนา แจ้ห่ม
     - กิจกรรม-ทำน้ำมันเหลือง เป็นของฝากสำหรับผู้สูงอายุ
     - กิจกรรม-ทำน้ำสมุนไพร
     - กิจกรรม-พิธีฮ้องขวัญแบบล้านนา เกาะคา
     - กิจกรรม-ทำสานยอ สวิง
     - กิจกรรม-ทำตุง
     - กิจกรรม-ทำถั่วเน่า
     - กิจกรรม-ทำขนมจีนหลากสีธรรมชาติ
     - กิจกรรม-งานฝีมือกระเทียมสด
     - กิจกรรม-พิธีฮ้องขวัญแบบล้านนา ณ สะพานโยง
     - กิจกรรม-ข้าวแต๋น งาว
     - กิจกรรม-เขียนอักษรตัวเมืองโบราณ

- HACKED BY ZÜMRÜDÜ ANKA TEAM
     - ศาลเจ้าพ่อหอคำ
     - ดอยพระบาท
     - พิพิธภัณฑ์หอคำ
     - วัดสบลืน
     - เจ้าพ่อบ้านหาดปู่ด้าย
     - วัดพระธาตุวงตา
     - วัดอักโขชัยคีรี
     - วัดม่อนทรายนอน
     - พระวัดจองคำ พุทธคยา
     - ศาลพ่อขุนจเรปาน
     - อนุสาวรีย์พญาคำลือ
     - วัดนาแส่ง
     - ศาลเจ้าพ่อโป่งลิง
     - สะพานโยงอำเภองาว
     - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

- HACKED BY ZÜMRÜDÜ ANKA TEAM
     - ของฝาก-กลุ่มจักสาน : ตะกร้า ชะลอม
     - ของฝาก-ไม้กวาด
     - ของฝาก-เครื่องดนตรีพื้นเมือง
     - ของฝาก-สมุนไพร
     - ของฝาก-ผ้าทอ
     - ของฝาก-ผ้าย้อมสีธรรมชาติ
     - ของฝาก-เตาอังโล่
     - ของฝาก-น้ำพริกลาบ
     - ของฝาก-หน่อไม้หนีบ
     - ของฝาก-ข้าวไรซ์เบอรี่
     - ของฝาก-ข้าวแต๋น
     - ของฝาก-ดอกไม้ประดิษฐ์
     - ของฝาก-โคมไฟพับได้
     - ของฝาก-ทำน้ำปูอนามัย
     - ของฝาก-ลูกประคบสมุนไพร
     - ของฝาก-ผ้าถ้กโคเชท์ : เสื้อ ผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองพาน
     - ของฝาก-ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
     - กระเป๋าเย็บมือ
     - ของฝาก-น้ำพริกเห็ด เห็ดกรอบปรุงรส แหนมเห็ด
     - ของฝาก-กลุ่มแปรรูปกล้วย : กล้วยฉาบโบราณ
     - ของฝาก-ผ้าทอมือจากกี่โบราณ
     - ของฝาก-ผ้าทอตีนจก
     - ของฝาก-กระเป๋าเย็บด้นมือ : กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสตางค์
     - ของฝาก-แหนมหมู : ห่อใบตอง แหนมหมูผสมกับข้าวกล้อง
     - ของฝาก-น้ำพริกตาแดง : น้ำพริกสมุนไพร
     - ของฝาก-น้ำดื่มสมุนไพร
     - ของฝาก-ยาหม่อง พิมเสนน้ำ
     - ของฝาก-สบู่สมุนไพร
     - ของฝาก-ดินปั้นมนุษย์โบราณ และไม้แกะสลักมนุษย์โบราณ
     - ของฝาก-จักสานไม้ไผ่ พลาสติก
     - ของฝาก-จักสานไม้ไผ่ : ตะกร้า โคมไฟ  จานรองแก้ว
     - ของฝาก-จักสานพลาสติก : กระเป๋า  ตะกร้า
     - ของฝาก-กระเป๋าเย็บด้วยมือ : กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสตางค์ ที่ใส่โทรศัพท์
     - ของฝาก-งานโคเชต์ : หมวก ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า  เสื้อ
     - ของฝาก-กระบกอบเกลือ
     - ของฝาก-ไข่เค็มดินจอมปลวก
     - ของฝาก-ขิง 3 รส
     - ของฝาก-ข้าวแคบ
     - ของฝาก-ข้าวเกรียบฟักทอง
     - ของฝาก-ชาสมุนไพร
     - ของฝาก-บายศรี
     - ของฝาก-ยอ สวิง หมวก
     - ของฝาก-ขันโตก กระบวย
     - ของฝาก-ตุง
     - ของฝาก-หวดข้าว ฝาชี พัด
     - ของฝาก-กระเทียมสด กระเทียมดอง
     - ของฝาก-ขนมดอกจอก
     - ของฝาก-กล้วยทอด