กิจกรรม วันที่ 2  

รายการ

A

ศาลเจ้าพ่อหอคำ

บ้านสบลืน ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
B

ดอยพระบาท

บ้านสบลืน ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
C

พิพิธภัณฑ์หอคำ

บ้านสบลืน ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
D

กิจกรรม-ทำไข่เค็มจากดินจอมปลวก

บ้านสบลืน ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
E

กิจกรรม-สานจานรองแก้วจากไม้ไผ่

บ้านสบลืน ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

แผนที่