ยินดีต้อนรับเข้าสู่ TRIP LAMPANG


การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นราธิป วงษ์ปัน
2. นายวีรชัย สว่างทุกข์
ผู้รับผิดชอบ

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android V.7 ขึ้นไป
ลิ์งค์สำหรับดาวน์โหลด https://www.triplampang.com/web/app/Triplampang.apk
หรือ แสกนคิวอาร์โค๊ด

Sitemap | Search page