อำเภอวังเหนือ
ของฝาก-ขิง 3 รส
ที่อยู่ : บ้านสบลืน ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล : id01@triplampang.com
เฟสบุค :
เว็บไซต์ :
เวลาทำการ :
คิวอาร์โค๊ด :