อำเภอเกาะคา
ของฝาก-แหนมหมู : ห่อใบตอง แหนมหมูผสมกับข้าวกล้อง
ที่อยู่ : ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล : id01@triplampang.com
เฟสบุค :
เว็บไซต์ :
เวลาทำการ :
คิวอาร์โค๊ด :