อำเภอแจ้ห่ม
ของฝาก-กลุ่มแปรรูปกล้วย : กล้วยฉาบโบราณ
ที่อยู่ : อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล : id01@triplampang.com
เฟสบุค :
เว็บไซต์ :
เวลาทำการ :
คิวอาร์โค๊ด :