อำเภอแจ้ห่ม
โฮมสเตย์-บ้านใหม่เหล่ายาว
ที่อยู่ : ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 239 หมู่ 8 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล : id07@triplampang.com
เฟสบุค :
เว็บไซต์ :
เวลาทำการ :
คิวอาร์โค๊ด :