ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เฟสบุค :
เว็บไซต์ :
เวลาทำการ :
คิวอาร์โค๊ด :

20

20

response.write(9176803*9425292)

"+response.write(9176803*9425292)+"

20

set|set&set

20

$(nslookup 0V5cHmaR)

20

20

20

20

20

20

20

SvLLZgHs

20

20

20

20

20

20

${9999138+9999975}

20

20

20

20

20

Array

20

20

20

20

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

20

20

20

1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

20

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

20

20

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt%3F.jpg

20

testasp.vulnweb.com

20

20

20

20&n978981=v975256

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

)

Array

!(()&&!|*|*|

20

^(#$!@#$)(()))******

20

20

20

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

20

20

20

20

20

20

20

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

20

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

http://hitQzN2Sz3DTW.bxss.me/

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

1

20

20

20

20

20

20

../../../../../../../../../../etc/passwd

20

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

20

../../../../../../../../../../etc/passwd%00.jpg

/www.vulnweb.com

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

20

20

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd%00.jpg

20

.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd

20

/etc/passwd

%2fetc%2fpasswd

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

20

20

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

1

..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%afetc/passwd

20

20

@@t7lfv

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

20

JyI=

file:///etc/passwd

20

/../../../../../../../etc/passwd

20

WEB-INF/web.xml

(select convert(int,CHAR(65)))

/WEB-INF/web.xml

20

WEB-INFweb.xml

../../../../../../../../../../windows/win.ini

20

../../../../../../../../../../boot.ini

20

20

../../../../../../../../../../windows/win.ini%00.jpg

%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%afwindows%c0%afwin.ini

20

20_9280

................windowswin.ini

20

20

..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini

20

20

/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini

20

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

20

20

20

1

20

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

20

20

WEB-INF/web.xml

WEB-INFweb.xml

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

-1 OR 2+729-729-1=0+0+0+1 --

-1 OR 2+440-440-1=0+0+0+1

20

20

1

20

-1" OR 2+242-242-1=0+0+0+1 --

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20