ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เฟสบุค :
เว็บไซต์ :
เวลาทำการ :
คิวอาร์โค๊ด :

20

20

response.write(9810964*9982225)

"+response.write(9810964*9982225)+"

20

20

20

20

20

20

5aSOjzMR

set|set&set

20

$(nslookup Q9lgQ2aK)

20

20

20

20

20

20

20

20

${10000029+10000435}

20

20

20

Array

20

20

20

20

20

20

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

20

1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

20

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt%3F.jpg

20

testasp.vulnweb.com

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20&n984721=v948448

20

20

)

!(()&&!|*|*|

^(#$!@#$)(()))******

20

20

20

20

20

20

Array

20

20

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

20

20

../../../../../../../../../../etc/passwd

20

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

20

../../../../../../../../../../etc/passwd%00.jpg

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd%00.jpg

.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

20

/etc/passwd

http://hit3aHsnD1tsA.bxss.me/

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

%2fetc%2fpasswd

20

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

20

20

20

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

20

20

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

20

20

..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%afetc/passwd

20

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

20

file:///etc/passwd

20

/../../../../../../../etc/passwd

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

WEB-INF/web.xml

1

20

20

/WEB-INF/web.xml

20

WEB-INFweb.xml

20

20

20

20

../../../../../../../../../../windows/win.ini

../../../../../../../../../../boot.ini

20

../../../../../../../../../../windows/win.ini%00.jpg

%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%afwindows%c0%afwin.ini

................windowswin.ini

20

..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini

/www.vulnweb.com

/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini

20

20

20

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

20

20

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

20

WEB-INF/web.xml

20

WEB-INFweb.xml

20

20

1

20

20

@@GxBNP

20

20

JyI=

20

20

20

20

20

(select convert(int,CHAR(65)))

20

20

20

20

20

20

20_9188

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1

20

20

-1 OR 2+209-209-1=0+0+0+1 --

20

-1 OR 2+397-397-1=0+0+0+1

20

20

1

20

20

-1" OR 2+984-984-1=0+0+0+1 --

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0